"ÇULAM & DURSUN BULUŞMASI" KARMA RESİM SERGİSİ 26 Nisan - 31 Mayıs 2014


"ÇULAM & DURSUN BULUŞMASI"

KARMA RESİM SERGİSİ

26 Nisan - 31 Mayıs 2014

Deyim Sanat Galerisi , sanatseverleri 26 Nisan’dan itibaren Sema Çulam ve Saim Dursun’ un ÇULAM & DURSUN BULUŞMASI adlı sergisi ile buluşturuyor. 

SEMA ÇULAM, resimlerinde kirlenen doğaya karşı bir baş kaldırış olarak temiz ve kirlenmemiş bir doğa, içinde rahatlıkla nefes alınabilir alanlar çizerek tepkisini koymuştur. Sanatçıya göre resim, hayata verilen yeni bir form ve yeni bir var oluş tarzıdır. Aynı zamanda insanın duygusal ve düşünsel yapısının biçimselleşmiş anlatımıdır. Yaşadığı coğrafya üzerindeki zengin kültür ve bu coğrafya'da yüzyıllar boyunca yaşamış tarihi etkilemiş medeniyetlerden aldığı kültür verileri sanatına yön vermesinde etkili olmuştur. Sanatçının resmilerinde iki tarzda da onu etkileyen insan ve kültürü, gelenekleri, yaşam ve çevre etkileşimleri toplumsal ve sosyal olaylar olmuştur.

İzmir'de doğan sanatçı 1976 yılında İzmir Devlet Resim Heykel'de Turgut Pura ile desen çalışmalarına başlamıştır. 1978 yılında 9 Eylül Üniversitesi İzmir Buca Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nde Cavit Atmaca Atölyesinde çalışmalarına devam etti. 2000 yılına dek ağırlıklı olarak süren soyut - figüratif çalışmaları, 2000 yılından sonra tarz değiştirerek devam etti. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında birçok kişisel sergi açan sanatçı, çalışmalarına halen İstanbul ve Milano'da kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.
Birçok International sergilere katıldı ve katılmaktadır.
Eserleri yurtiçi ve yurtdışında birçok koleksiyonlarda yer almaktadır.
(Japonya, Fransa, Almanya, ABD, İspanya, Sırbistan, İtalya, İngiltere, Portekiz, İsrail, Polonya,Hollanda,Finlandiya gibi).

SAİM DURSUN, Spatula'nın gücü ve renklerinin netliğiyle tamamen çağımıza ait, Öykünmeden uzak bir sanat kaygısıyla ve kendi tarzından ödün vermeyerek , Anadolu gerçeğini ve geleneksel temaları kişisel açıdan işlemeyi başarıyor. Işık ve sıcaktan renklenmiş bir atmosfer altındaki hareketli figür düzenlemelerinde , yaşam koşulları zor da olsa yaşam sevinci saçan insan ruhları çeşitleniyor.

1959 yılında Elazığ´da doğdu. Artvin Öğretmen Lisesinde, Resim Öğretmeni  Hatice Yüksel´in  yönlendirmesiyle  resme gönül verdi.1989 yılında Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisinde tanıştığı Fransız sanat tarihçisi Didier Vacher´in ilgi ve desteğiyle 1989 - 2003 yılları arasında İstanbul ve Fransa´da atölye çalışmaları yaptı. Bugüne dek yurt içi ve yurt dışında 45 kişisel sergi açan sanatçı, çalışmalarına halen İstanbul’daki atölyesinde devam etmektedir.

DEYİM SANAT GALERİSİ

AÇILIŞ KOKTEYLİ : 26 Nisan 2014 Saat :16:00 - 19:00 arasıdır.

ADRES: Şakayık Sok. Kamar Apt. No: 47/1 Nişantaşı / İstanbul

TEL: 0212 - 286 21 82

www.deyimsanatgalerisi.com

KORUNCUK VAKFI

1979 yılında gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı; her çocuğun şefkat, sevgi ve anlayış görme, yeterli beslenme, sağlıklı bir ortamda yaşama, oyun ve eğlence olanaklarından yararlanma, çağdaş bir eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme, kısaca insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı olduğuna inanmaktadır. Amacı; kurup yaşattığı “Çocuk köyleri” ile ailesi olmayan veya terk edilen, kişisel varlığı tehdit altında olan, ihmal veya istismara uğramış, kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılmış, korunmaya muhtaç çocukları “Çocuk Köyleri”nde hazırladığı aile ortamıyla toplumda başarılı bireyler haline getirmek ve ülkemizde yaşanan korunmaya muhtaç çocuklar sorununa da çözüm sunarak örnek teşkil etmektir.