"Resimde Hareket" - 02 Mart - 31 Mart 2013

RESİMDE HAREKET 02 Mart-31 Mart Deyim Galeri’deki karma sergide bu kez sanatçılar modern çağımızın gerektirdiği hızlılığı, dışavurumculuk etkisi ile tuvallerine yansıtıyor. 20.yüzyılın başlarında ortaya çıkan Dışavurumculuk akımını, Soyut Dışavurumculuk ve Yeni Dışavurumculuk akımları takip eder. Sanatçılar bu akımlar ile hızlı kentleşmeye ve endüstrileşmeye olan tepkilerini ileri sürerler.Sanatsal yaratıcılık giderek artar ve özgürleşir. Gündelik yaşamda kullanılan imgeler, sanatçıların hayal dünyaları ile hayat bulur. Resimd Hareket karma sergisinin sanatçıları Ebru Düvenci ve Bülent Yavuz Yılmaz işlerinde modern çağın gerektirdiği hızlı yaşamı resimlerler.Tablolarda insanlar devinim halinde bir yerden bir yere yetişme çabası içerisindedir. Ebru Düvenci, özellikle hep bir yerlere yetişmeye çalışan, koşan, koşuşturan insanları, yaşamın karmaşasını, hızını ve bu anlık görüntülerdeki izlenimlerini; hareket halindeki figürler ve atmosfer aracılığıyla resimler. Bülent Yavuz Yılmaz için ise insanların yaşam biçimleri, hareketleri ve çevresi yapıtlarının çıkış noktasını oluşturur.Yılmaz kendisi için leke ve rengin önemli olduğunu vurgularken, insan ve şemsiye üzerine yoğunlaşır. Resimdeki Hareket sergisi günlük yaşantımızı bize yansıtır. İyi ve hareketli seyirler.