Resimde Hareket - Şehirsel Anlatım - Ciddiyetsizlik (8 Nisan - 13 Mayıs 2013)

RESİMDE HAREKET Deyim Galeri’deki karma sergide bu kez sanatçılar modern çağımızın gerektirdiği hızlılığı, dışavurumculuk etkisi ile tuvallerine yansıtıyor. 20.yüzyılın başlarında ortaya çıkan Dışavurumculuk akımını, Soyut Dışavurumculuk ve Yeni Dışavurumculuk akımları takip eder. Sanatçılar bu akımlar ile hızlı kentleşmeye ve endüstrileşmeye olan tepkilerini ileri sürerler.Sanatsal yaratıcılık giderek artar ve özgürleşir. Gündelik yaşamda kullanılan imgeler, sanatçıların hayal dünyaları ile hayat bulur. Resimd Hareket karma sergisinin sanatçıları Ebru Düvenci ve Bülent Yavuz Yılmaz işlerinde modern çağın gerektirdiği hızlı yaşamı resimlerler.Tablolarda insanlar devinim halinde bir yerden bir yere yetişme çabası içerisindedir. Ebru Düvenci, özellikle hep bir yerlere yetişmeye çalışan, koşan, koşuşturan insanları, yaşamın karmaşasını, hızını ve bu anlık görüntülerdeki izlenimlerini; hareket halindeki figürler ve atmosfer aracılığıyla resimler. Bülent Yavuz Yılmaz için ise insanların yaşam biçimleri, hareketleri ve çevresi yapıtlarının çıkış noktasını oluşturur.Yılmaz kendisi için leke ve rengin önemli olduğunu vurgularken, insan ve şemsiye üzerine yoğunlaşır. Resimdeki Hareket sergisi günlük yaşantımızı bize yansıtır. İyi ve hareketli seyirler. XCHRİSTAKOS / CİDDİ-YET-SİZ-LİK 9 - 31 Mart 2013 Deyim Sanat Galerisi, Nişantaşı’ndaki yeni galerisindeki ikinci sergisini Atina'lı sanatçı Xchristakos ile açıyor. İstanbul Büyükada doğumlu olan Xchristakos Yunanistan'ın ödüllü bir sanatçısıdır . Yaşamış olduğu iki kültür (doğu ve batı kültürü) sanatçıyı zengin bilgi birikimi ile donatmış olduğundan, bu birikim çalışmalarına değişik bir şekilde yansımaktadır. Sanatçı işlerinde heykel ve resmi birleştiriyor. Heykel kompozisyonları olarak da isimlendireceğimiz çalışmalar sanatçının tamamıyla iç dünyasını, yaşamış ve yaşıyor olduğu kültürü sentezliyor. Sergi, değer yargılarımızı sorguluyor. İnsan, üzerine giymiş olduğu giysilerle değerlendiriliyor ya da değerlendirilmiyor. Kılık kıyafet, insanoğlunu ya daha “Ciddi” ya da daha “Ciddiyetsiz” yapıyor. Fransız filozof Alain de Botton’un da ifade ettiği gibi: “ Arslanın vücudu yediği diğer hayvanların vücudundan meydana gelir ama arslan her zaman kendisidir.” GÜLHAN, ÜMMÜHAN TUNÇTÜRK & MUSTAFA DEMİRPENÇE / “ŞEHİRSEL ANLATIM” Deyim Galeri yeni şubesinde yabancı sanatçılar ile düzenlemiş olduğu sergilerin ardından Ocak ayında bu kez de Genç Türk sanatçıları siz sanatseverlerle buluşturuyor. Şiirsel bir anlatım, en sıkıcı konuları bile okunur kılar. “Şehirsel Anlatım “ sergisinde içinde yaşadığımız şehir, ifade değiştirir. Eserler adeta sanatçıların dili ve kalemi olur. Gülhan, Mustafa Demirpençe ve Ümmühan Tunçtürk’ün eserlerinde şehir ile ilgili duygu ve düşüncelerini buluyoruz. Yapıtlarının çıkış noktası olarak evrenselliği ele alan sanatçı Gülhan, işlerinin bazı yerlerinde kullandığı fosfor boya ile adeta şehrin gece halini bize gösterir. Eserlerini zamana ayak uyduran ve sinirli olarak tanımlayan Mustafa Demirpençe şehrin her yönünden etkilenir. Bazen bir peyzaj, bazen tren rayları… Ümmühan Tunçtürk ise yaşadığımız coğrafyadaki sosyo-kültürel dokunun çeşitliliğinden ortaya çıkan zıtlıklardan bir denge yaratır. Yaşadığımız şehirler bütün insanlar için hem sevilen hem de eleştirilen yönleri vardır. Manzarasından, tarihi yerlerinden sonsuz keyif aldığımız gibi trafiğinden, çirkin yapılaşmasından, gürültü ve karmaşasından da şikayetçi oluruz. “Şehirsel Anlatım” da sanatçılar yaşadığımız şehri iyi ve kötü yönleriyle bize gösteriyor. Görselleri duygularımıza tercüman oluyor. Şehirsel Anlatım sergisini gezerken sanatçılar ile aynı duyguları paylaşacağınıza inanıyor, iyi seyirler diliyoruz.